Політика конфіденційностіНазад на головну

Політика конфіденційності персональної інформації (далі – Політика) діє щодо всієї інформації, яку ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА» і/або його афілійовані особи, включаючи всі особи, що входять в одну групу з ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА» (далі — ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА»), можуть отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм, продуктів або послуг ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА» (далі — Сервіси, Сервіси ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА») і в ході виконання ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА» будь-яких угод і договорів з Користувачем. Згода Користувача з Політикою, висловлена ним у рамках відносин з одним з перерахованих осіб, поширюється на всі інші перераховані особи.

Використання Сервісів ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА» означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сервісів.

  1. Персональна інформація Користувачів, яку обробляє ТОВ «ВІРАВІКС РУСЬ»

1.1. У рамках цієї Політики під «персональною інформацією Користувача» розуміються:

1.1.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані Користувача. Обов’язкова для надання Сервісів інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

1.1.2. Дані, які автоматично передаються Сервісам ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА» у процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookie, інформація про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), технічні характеристики обладнання і програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата і час доступу до Сервісів, адреси запитуваних сторінок і інша подібна інформація.

1.1.3. Інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена умовами використання окремих Сервісів ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА»

1.2. Ця Політика може бути застосована тільки до інформації, що обробляється під час використання Сервісів ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА» не контролює і не несе відповідальність за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайтах ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА», в тому числі в результатах пошуку.

1.3. ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА» не перевіряє достовірність персональної інформації, що надає Користувач, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА» виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані. Наслідки надання недостовірної або недостатньої інформації визначені в Угоді користувача сервісів ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА»

  1. Цілі обробки персональної інформації Користувачів

2.1. ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА» збирає та зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання Сервісів або виконання угод і договорів з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов’язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом терміну.

2.2. Персональну інформацію Користувача ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА» обробляє в наступних цілях:

2.2.1. Ідентифікація сторони в рамках Сервісів, угод і договорів з ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА»;

2.2.2. Надання Користувачеві персоналізованих Сервісів і виконання угод і договорів;

2.2.3. Зв’язок з Користувачем, у тому числі напрямок сповіщень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, виконання угод і договорів, а також обробка запитів і заявок від Користувача;

2.2.4. Поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів;

2.2.5. Таргетування рекламних матеріалів;

2.2.6. Проведення статистичних та інших досліджень, на основі знеособлених даних.

  1. Умови обробки персональної інформації користувачів і її передачі третім особам

3.1. ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА» зберігає персональну інформацію Користувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних сервісів.

3.2. Стосовно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. При використанні окремих Сервісів, Користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

3.3. ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА» має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у наступних випадках:

3.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії;

3.3.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного Сервісу або для виконання певної угоди або договору з Користувачем;

3.3.3. Передача передбачена російським або іншим відповідним законодавством у рамках встановленої законодавством процедури;

3.3.4. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов’язання з дотримання умов цієї Політики стосовно отриманої їм персональної інформації;

3.3.5. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА» або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує Угоду користувача, цю Політику, або документи, що містять умови використання конкретних Сервісів.

3.3.6. У результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА»

3.4. При обробці персональних даних Користувачів ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА» керується Федеральним законом РФ «Про персональні дані».

  1. Зміна і видалення персональної інформації. Обов’язкове збереження даних

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину, скориставшись функцією редагування персональних даних у персональному розділі відповідного Сервісу.

4.2. Користувач може видалити надану їм у рамках певного облікового запису персональну інформацію, написавши заявку на електронну пошту info@viravix.com

4.3. Права, передбачені пп. 4.1. і 4.2. цієї Політики можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов’язок ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА» зберегти змінену або віддалену Користувачем інформацію на термін, установлений законодавством, і передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державного органу.

  1. Обробка персональної інформації за допомогою файлів Cookie і лічильників

5.1. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, які він використовував для відвідування сайтів у мережі інтернет, можуть мати функцію заборони операцій із файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.

5.2. ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА» має право встановити, що надання певного Сервісу можливо лише за умови, що прийом та отримання файлів cookie дозволені Користувачем.

5.3. Структура файлу cookie, його зміст і технічні параметри визначаються ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА» і можуть змінюватися без попереднього сповіщення Користувача.

  1. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації Користувача

6.1. ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА» вживає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

  1. Зміна Політики конфіденційності. Чинне законодавство

7.1. ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА» має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

7.2. До цієї Політики і відносинам між Користувачем і ТОВ «ВІРАВІКС УКРАЇНА», що виникають у зв’язку з застосуванням Політики конфіденційності, застосовується право Російської Федерації.

  1. Зворотній зв’язок. Питання і пропозиції

8.1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти info@viravix.com.

page-loader