Локалізація вибуху

Контроль поширення вибуху за допомогою відсікання. Цей метод вибухозахисту передбачає використання бар’єру для запобігання поширення фронту полум’я і надлишкового тиску у суміжні одиниці технологічного обладнання.Відсікання вибуху може бути як активним (використання системи виявлення і HRD балонів, клапанів з пневматичним або електричним приводом), так і пасивним (клапани, що спрацьовують під дією надлишкового тиску і потоку повітря).

page-loader