Захист від вибухів пилу в Україні
 • Проведемо аудит за вимогами ATEX ТР ТС 012 на Вашому виробництві - перевірку вибухобезпеки та оцінку ризиків аварії. Ви отримаєте звіт із рекомендаціями щодо захисту персоналу та обладнання від вибухів пилоповітряних сумішей.
 • Ми співпрацюємо з європейськими експертами ATEX, маємо інформаційну базу випробувального центру. Наші звіти про аудит — практично готові до реалізації плани вибухозахисту конкретного виробництва.

ДЛЯ ЧОГО НЕОБХІДНО АУДИТ ВИБУХОВНЕБЕЗПЕКИ?


На виробництвах із сипучими продуктами утворюється пил. У поєднанні з киснем у повітрі вона утворює пилоповітряну суміш із вибухо- та пожежонебезпечними властивостями.

Перегріті поверхні, іскра від статичної електрики, інші джерела ініціації призводять до її займання та локального вибуху. Ударна хвиля витісняє палаючу аерозвесь далі, і за первинним вибухом слідує вторинний — набагато потужніший і руйнівний.

Щоб запобігти вибуху, потрібно виключити контакт небезпечних факторів. Позбутися пилу не можна — він неминучий побічний продукт експлуатаційних та виробничих процесів. Так само неможливо прибрати кисень, оскільки людям потрібно дихати.

Вирішення проблеми — виявити джерела пилоутворення, накопичення пилу, класифікувати їх як небезпечні зони та максимально виключити їх контакт із джерелами займання. Там, де це неможливо, застосовувати системи вибухозахисту.

Європейська директива ATEX 153 (directive 99/92/EC) наказує власникам небезпечних об'єктів забезпечити захист персоналу від аварій, у тому числі вибуху.

Експлуатуюча організація повинна:

 • провести оцінку ризиків з урахуванням ймовірності виникнення вибухонебезпечних середовищ;
 • класифікувати та маркувати вибухонебезпечні зони;
 • встановити пристрої вибухозахисту на обладнання.

Аудит ATEX (Explosion Risk Assessment) включає оцінку ризиків,вибухобезпеку та організацію випробувань, за необхідності. Під час нього експерти перевіряють виконання вимог IEC 60079-10-2:2015, ТР ТС 012/2011, ATEX 114 (2014/34/EU).

Ці стандарти встановлюють вимоги до класифікації вибухонебезпечних зон, безпеки обладнання для роботи у вибухонебезпечних середовищах.

Мета проведення аналізу вибухобезпеки — ідентифікувати небезпеки, пов'язані з наявністю на виробництві горючого пилу та вибухонебезпечного пилового середовища, а також розробити заходи щодо захисту обладнання та персоналу від вибухів пилу.

У чому полягає аудит:

 • ідентифікувати небезпеку на підставі даних щодо характеристик речовин, що звертаються на виробництві;
 • визначити їх кількість та ймовірність утворення вибухонебезпечного середовища;
 • встановити можливі джерела займання;
 • визначити потенційні фактори вибуху;
 • оцінити ризики;
 • розробити заходи щодо їх зниження.

Що ми пропонуємо

 • Забезпечимо безпеку виробництва

 • Підготуємо повну оцінку ризиків

 • Дамо рекомендації щодо зниження ризиків та витрат

 • Гарантуємо експертні рішення в галузі ATEX

Етапи робіт

1
Крок 1 Зібрати та обробити дані про технологічний процес та обладнання.
2
Крок 2 Оцінити займистість та горючість речовин, присутніх при технологічному процесі.
3
Крок 3 Проаналізувати ризик утворення вибухонебезпечних пилових середовищ у технологічному процесі та устаткуванні.
4
Крок 4 Проаналізувати ризик займання від активних джерел.
5
Крок 5 Класифікувати вибухонебезпечні зони.
6
Крок 6 Оцінити дотримання вимог до електроустаткування, розташованого у вибухонебезпечних зонах. Провести перевірку діючого вибухозахисту.
7
Крок 7 Підготувати звіт з результатами аналізу та рекомендаціями щодо організаційних заходів, технічних рішень для зниження виявлених ризиків. span>

результат аудиту


 • Замовник проведе незалежну перевірку на вибухобезпеку, не чекаючи аварії чи візиту інспектора. Він дізнається про ризики та заходи щодо управління ними.
 • Грамотна перевірка вибухо- та пожежної безпеки знижує витрати замовника на виконання заходів промислової безпеки, оскільки допомагає врахувати індивідуальні умови експлуатації при проектуванні систем захисту.
 • Підберемо відповідне обладнання для вибухозахисту.
 • Допоможемо усунути порушення обов'язкових вимог до візиту наглядового органу та уникнути адміністративних санкцій.
 • Аудит дозволить зменшити ймовірність аварії та збитків від її наслідків.
 • Ми гарантуємо повний і достовірний звіт про аудит. При розробці рекомендацій ми враховуємо умови експлуатації та розглядаємо можливості модернізації існуючих систем вибухозахисту без зайвих витрат для замовника на повну заміну.
Консультація

Бажаєте захистити своє виробництво?

Запишіться на консультацію наших експертів і ми надамо вам всю необхідну інформацію про те, чим ми можемо допомогти.

або за телефоном: